Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
standoffish
standoffish

[standoffish]
saying && slang
not friendly, not sociable
Brett appears to be standoffish, but he's really quite friendly.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.