Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stirpiculture
stirpiculture
['stə:pikʌlt∫ə]
danh từ
sự nuôi giống


/'stə:pikʌltʃə/

danh từ
sự nuôi giống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.