Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
string along
string+along

[string along]
saying && slang
pretend that you believe, go along with
When Franz talks about shark fishing, I just string along.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.