Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supercelestial
supercelestial
[,su:pəsi'lestiəl]
tính từ
ở trên không trung, ở trên bầu trời
siêu thần, siêu thánh


/,sju:pəsi'lestjəl/

tính từ
ở trên không trung, ở trên bầu trời
siêu thần, siêu thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.