Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweep under the carpet
sweep+under+the+carpet

[sweep under the carpet]
saying && slang
hide problems, cover mistakes
Don't sweep your problems under the carpet. Try to solve them.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.