Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweepingness
sweepingness
['swi:piηnis]
danh từ
tính chất bao quát, tính chất chung chung


/'swi:piɳnis/

danh từ
tính chất bao quát, tính chất chung chung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.