Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
têmverb
to make a quid of

[têm]
động từ
to make a quid of
prepare betel quidGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.