Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
túmnoun
snatch
verb
to grab, to nab to bundle

[túm]
danh từ
snatch
động từ
to grab, to nab
to bundleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.