Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tablet-talk


/'tæbltɔ:k/

danh từ
câu chuyện trong bữa ăn

Related search result for "tablet-talk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.