Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tea-drinker
tea-drinker
['ti:'driηkə]
danh từ
người nghiện trà


/'ti:,driɳkə/

danh từ
người nghiện trà


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.