Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thétverb
to scream, to shriek

[thét]
động từ
to scream, to shriek
cry out, cry, shout, halloo
bawl, scream, shriek, temper
thét vang trời
cry out or shriek at the top of one's voiceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.