Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thảiverb
to discard, to eliminate, to discharge to dismiss, to sack

[thải]
động từ
to discard, to eliminate
to dismiss, to sack, to discharge
strike out or off, expel, remove, deleteGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.