Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thấm thíaverb
to penetrate, to pervade to be worth, to be sufficient, to do

[thấm thía]
động từ
to penetrate, to pervade
to be worth, to be sufficient, to doGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.