Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thanh tịnhadj
tranquil, restful

[thanh tịnh]
tính từ
tranquil, restfulGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.