Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
think up
think+up

[think up]
saying && slang
imagine, create
My story is finished. Now I have to think up a title.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.