Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tobacco-pouch
tobacco-pouch
[tə'bækou'paut∫]
danh từ
túi đựng thuốc lá


/tə'bækoupautʃ/

danh từ
túi đựng thuốc lá

Related search result for "tobacco-pouch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.