Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tone down
tone+down

[tone down]
saying && slang
make softer or nicer; not so harsh
"What do you think of the letter?" "I'd tone it down. It's too harsh."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.