Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
top dog
top+dog

[top dog]
saying && slang
boss, leader, head honcho
Kruger is top dog now, but he could lose the next election.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.