Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
twat
danh từ
cơ quan sinh dục của nữ giới
đồ ngu; một con người đáng ghét, một con người ngu đầntwat
['twɔt]
danh từ
(thông tục) cơ quan sinh dục của nữ giới, âm hộ
(thông tục) đồ ngu; một con người đáng ghét, một con người ngu đần, người đáng khinhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.