Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uddered
uddered
['ʌdəd]
tính từ
có bầu vú (bò, cừu...)


/'ʌdəd/

tính từ
có bầu vú (bò, cừu...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.