Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unabsorbable
unabsorbable
[,ʌnəb'sɔ:bəbl]
tính từ
không thể hút được, không thể thấm được; không thể nuốt được


/'ʌnəb'sɔ:bəbl/

tính từ
không thể hút được, không thể thấm được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.