Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unaesthetic
tính từ
phi thẩm mỹ; phi mỹ họcunaesthetic
['ʌni:s'θetik]
tính từ
phi thẩm mỹ; phi mỹ họcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.