Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unanticipated
unanticipated
[,ʌnæn'tisipeitid]
tính từ
không dự kiến trước, bất ngờ


/'ʌnæn'tisipeitid/

tính từ
không dự kiến trước, bất ngờ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.