Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
underwear

underwear


underwear

People wear underwear under their clothes.

['ʌndəweə]
Cách viết khác:
underclothes
['ʌndəklouðz]
như underclothes


/'ʌndəweə/

danh từ
quần áo trong, quần áo lót

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.