Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unobjectionable
unobjectionable
[,ʌnəb'dʒek∫nəbl]
tính từ
không thể bị phản đối; không đáng chê trách
ưa thích, không khó chịu
không chướng tai, không gai mắt


/'ʌnəb'dʤekʃnəbl/

tính từ
không thể phản đối, không thể bác; không chê trách được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.