Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpredictable
unpredictable
[,ʌnpri'diktəbl]
tính từ
không thể đoán, không thể dự đoán, không thể dự báo, không thể nói trước
không thể đoán trước được, hay thay đổi, không ổn định (ý nghĩ, tình cảm.. của người đó qua cách cư xử)


/'ʌnpri'diktəbl/

tính từ
không thể nói trước, không thể đoán trước được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.