Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wear thin
wear+thin
thành ngữ
mất dần, yếu dần
my patience is beginning to wear thin
lòng kiên nhẫn của tôi bắt đầu cạn dần
don't you think that joke's wearing a bit thin?
anh không nghĩ rằng lời nói đùa đó hơi nhàm rồi sao?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.