Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
well-proportioned
well-proportioned
['welprə'pɔ:∫nd]
tính từ
cân đối


/'welpr 'p : nd/

tính từ
cân đối

Related search result for "well-proportioned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.