Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wet-nurse
wet-nurse
['wet'nə:s]
ngoại động từ
làm vú nuôi cho (em bé)


/'wetn :s/

danh từ
vú em, vú nuôi

ngoại động từ
làm vú nuôi cho (em bé)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wet-nurse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.