Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whack off
whack+off

[whack off]
saying && slang
(See jerk off)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.