Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrongdoer
wrongdoer
['rɔηdu:ə]
danh từ
người làm trái, người làm vô đạo đức, người làm bất hợp pháp, người phạm tội


/'rɔɳ'duə/

danh từ
người làm điều trái
(pháp lý) người phạm tội


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.