Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
xâm nhậpverb
to penetrate, to trespass

[xâm nhập]
to break into...; to penetrate; to infiltrateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.