Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yellow press
yellow+press
['jelou'pres]
danh từ
báo chuyên đăng tin giật gân


/'jelou'pres/

danh từ
báo vàng

Related search result for "yellow press"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.