Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
behindhand
behindhand
[bi'haindhænd]
tính từ
muộn, chậm; sau những người khác
to be behindhand with his payments
chậm trễ trong việc thanh toán
to get behindhand in one's work
chậm trễ trong công việc
he's never behindhand in offering advice
ông ta bao giờ cũng sốt sắng khuyên bảo
thiếu; kém
not to be behindhand with anybody in enthusiasm
nhiệt tình không thua kém ai


/bi'haindhænd/

tính từ & phó từ
muộn, chậm; sau những người khác
to be behindhand with his payments chậm trễ trong việc thanh toán
thiếu; kém
not to be behindhand with anybody in enhusiasm nhiệt tình không thua kém ai

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.