Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cacogenic
tính từ
thoái hoá về giốngcacogenic
[kækə'dʒenik]
tính từ
thoái hoá về giống


Related search result for "cacogenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.