Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conspiratress
conspiratress
[kən'spirətris]
danh từ
người đàn bà âm mưu


/kən'spirətris/

danh từ
người đàn bà âm mưu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.