Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
distension
distension
[dis'ten∫n]
danh từ
sự làm sưng phồng; sự làm căng phồng; sự sưng phồng; sự căng phồng


/dis'tenʃn/

danh từ
sự làm sưng phồng; sự làm căng phồng; sự sưng phồng; sự căng phồng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.