Chuyển bộ gõ


Từ điển Kỹ Thuật - Kinh Tế Anh Việt Anh
Fisher loop test


Lĩnh vực: điện lạnh
thử nghiệm bằng (mạch) vòng Fisher
Lĩnh vực: điện
thử nghiệm mạch vòng FisherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.