Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harmful

harmful
['hɑ:mful]
tính từ
gây tai hại, có hại
smoking is harmful to health
hút thuốc có hại cho sức khoẻ


/'hɑ:mful/

tính từ
gây tai hại, có hại

Related search result for "harmful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.