Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ictiobus


noun
buffalo fishes
Syn:
genus Ictiobus
Hypernyms:
fish genus
Member Holonyms:
Catostomidae, family Catostomidae
Member Meronyms:
black buffalo, Ictiobus niger


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.