Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
probably
phó từ
hầu như chắc chắnprobably
['prɔbəbli]
phó từ
hầu như chắc chắn
Can he hear us? - Probably not
Nó có nghe thấy chúng ta hay không? - Chắc là không
He's late - he's probably stuck in a traffic jam
Anh ta đến muộn - chắc là anh ta bị kẹt xe
Will you be coming? - Probably
Anh sẽ đến chứ? - Chắc là cóGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.