Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rapidly
phó từ
nhanh, nhanh chóng, mau lẹ
đứng, rất dốc (về dốc)rapidly
['ræpidli]
phó từ
nhanh, nhanh chóng, mau lẹ
đứng, rất dốc (về dốc)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.