Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
role

role
[roul]
danh từ
vai (diễn)
vai trò
to play the leading role
thủ vai chính (trong vở kịch); đóng vai trò lãnh đạo


/roul/ (rôle) /roul/

danh từ
vai, vai trò
to play the leading role thủ vai chính (trong vở kịch); đóng vai trò lânh đạo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "role"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.