Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sudden

sudden
['sʌdn]
tính từ
thình lình, đột ngột
a sudden change
sự thay đổi đột ngột
sudden bend in the road
chỗ đường rẽ đột ngột
all of a sudden
bất thình lình; một cách bất ngờthình lình, đột suất

/'sʌdn/

tính từ
thình lình, đột ngột
a sudden change sự thay đổi đột ngột
sudden bend in the road chỗ đường rẽ đột ngột

danh từ
of (on) a sudden bất thình lình

Related search result for "sudden"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.