Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 120 糸 mịch [19, 25] U+7E9B
纛 đạo
dao4, du2
  1. Cờ tiết mao. Vua đi cắm một cái cờ ở bên tả xe gọi là tả đạo . ◇Sử Kí : Kỉ Tín thừa hoàng ốc xa, phó tả đạo , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Kỉ Tín (giả làm Hán Vương) ngồi xe mui lụa vàng, có lọng tết bằng lông vũ, lông mao cắm bên trái xe.
  2. Cái cờ cái, kéo ở trung quân cũng gọi là đạo. Cũng đọc là độc.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.