Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squab pie
squab+pie
['skwɔb'pai]
danh từ
bánh pa-tê bồ câu; bánh pa-tê cừu


/'skwɔb'pai/

danh từ
bánh pa-tê bồ câu; bánh pa-tê cừu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.