Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
up to my neck


adjective
deeply involved
- neck-deep in work
- up to their necks in debt
Syn:
neck-deep, up to your neck, up to her neck, up to his neck, up to our necks, up to their necks
Similar to:
involved


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.