Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Isaac Asimov


noun
United States writer (born in Russia) noted for his science fiction (1920-1992)
Syn:
Asimov
Instance Hypernyms:
writer, author


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.