Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
islamisation
danh từ
sự làm cho theo đạo Hồi, sự làm cho phù hợp với đạo Hồiislamisation
[,izləmai'zei∫n]
Cách viết khác:
islamization
[,izləmai'zei∫n]
như islamizationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.