Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Machaeranthera


noun
wildflowers of western North America
Syn:
genus Machaeranthera
Hypernyms:
asterid dicot genus
Member Holonyms:
Compositae, family Compositae, Asteraceae, family Asteraceae, aster family
Member Meronyms:
tahoka daisy, tansy leaf aster, Machaeranthera tanacetifolia, sticky aster, Machaeranthera bigelovii,
Mojave aster, Machaeranthera tortifoloia


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.